Odbornosť

Integrita

Mgr. Juraj Petrík, PhD.

  • Pracovný psychológ s viac ako 5 ročnou praxou v oblasti ľudských zdrojov.
  • Vysokoškolský pedagóg na Ústave psychológie a patopsychológie PedF Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Pravidelne prednáša na odborných konferenciách doma i v zahraničí a publikuje v domácich aj zahraničných karentovaných časopisoch.

HODNOTY

Integrita

  • Hodnoty ako morálka, česť a slušnosť patria aj do business sféry. Aplikujeme ich vo vzťahu k našim klientom.
  • Dodržiavame stanovené deadlines a zmluvné podmienky.
  • Zachovávame diskrétnosť, profesionálnu komunikáciu, starostlivosť o renomé klientov.
  • Záleží nám na kvalitných a dlhodobých vzťahoch s našimi klientmi a kandidátmi.

Odbornosť

  • Využívame výlučne data-driven a knowledge-based prístupy a metódy.
  • Poradenstvo pre našich klientov je tvorené na základe našich predošlých skúseností, zozbieraných dát a moderných trendov v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie.
  • Rešeršujeme najnovšie poznatky z predmetných oblastí a snažíme sa o ich aplikáciu v poradenstve a biznise.

SLuŽBY

Vyhľadávanie nových zamestnancov

Naša najkvalitnejšia a najžiadanejšia služba. Preneste na nás obsadzovanie novej pracovnej pozície. Zbavíme vás povinností inzerovať na pracovné portály a ušetríme váš čas, ktorý by ste museli investovať do „preosievania“ trhu uchádzačov. Odfiltrujeme za vás kandidátov, ktorí nespĺňajú kritéria, identifikujeme vhodných kandidátov a nastavíme výberové procesy. Vy venujete čas iba najkvalitnejším uchádzačom, pretože my dokážeme pokryť podstatne väčšiu časť pracovného trhu ako spoločnosť samotná.

Mladé začínajúce firmy zvyčajne riešia otázku náboru vo vlastnej réžii, stredné a väčšie firmy sa obracajú na nás.

Psychologické služby

Náročnejšie pracovné vyťaženie, depresia, dlhšie pretrvávajúce úzkosti, potreba sociálneho kontaktu a otvorenia sa, pocit duševného stavu, ktorému nerozumiete, úzkosti a iné duševné stavy brániace v normálnom fungovaní, ... Toto všetko sú príznaky, ktoré indikujú, že by ste mali navštíviť odborníka, špeciálne ak dlhodobo ovplyvňujú váš výkon, vzťahy a prežívanie. Poskytujeme psychologické poradenstvo jednotlivcom, ale aj organizáciám ako benefit pre zamestnancov.

Poradenstvo v oblasti pracovnej psychológie

Mimo uvedených služieb firmám pomáhame aj s nastavením kontinuálneho rozvoja zamestnancov, ich odmeňovania a komunikovania spätnej väzby. Vieme vám vytvoriť tréning mäkkých zručností na mieru, nastaviť výberové procesy vo firme, hodnotenie zamestnancov, team-buildingové aktivity, kontinuálne meranie spokojnosti zamestnancov a systém odmeňovania a benefitov. Analyzujeme pracovnú pozíciu, zhodnotíme výkon v práci, analyzujeme kompetencie, pomôžeme s tvorbou firemnej kultúry a efektivitou pracovných tímov a ďalšie. Neváhajte sa na nás obrátiť s čímkoľvek z oblasti pracovnej psychológie.

Náš tím

Kontakt

Miesto pôsobenia: Bratislava/Košice

IČO:                                         54353017
DIČ:                                         2121652115
IČ DPH                                     SK2121652115
Bankové spojenie:                 Fio banka, a.s.
IBAN:                                        SK 76833 000 0000 210211 7153
SWIFT:                                      FIOZSKBA
Tel:                                            +421 911 280 390
Email:      petrik@petrikpp.sk

Táto webová stránka nezhromažďuje žiadne osobné údaje návštevníkov